Gizlilik Şərtləri

Hansı məlumatları toplayırıq?

Biz Tenqri.com olaraq sizin email, ad soyad, nömrə, məkanınızı toplayırıq. Bunlar sizin güvənliyiniz üçün toplanılır. Sizin profilinizin güvənliyi üçün toplanan bu məlumatlar heç bir 3-cü şəxsə ötürülmür. Bütün məlumatlar Tenqri.com serverlərində güvənli bir şəkildə saxlanılır. 

3-cü tərəfə məlumat yönləndirmə istisnaları nələrdir?

Azərbaycan Respublikasının hər hansısa aidiyyatı orqan tərəfindən bizdən məlumatların istənməsi halında nəzərdən keçirildikdən sonra məlumatları və ya profilləri aidiyyatı orqanlara təslim edirik.

Tenqri.com nəyə görə məlumatları toplayır?

Tenqri.com bütün istifadəçilərinin güvənliyini üst səviyyədə tutmaq üçün daim işlər aparır ki, bu işlərdə də müəyyən məlumatları toplamağımız zəruri hal alır. Sizin şəxi mesaj bölümündə qarşılıqlı danışdığınız və o danışıqda keçən heç bir məlumat heç bir 3-cü şəxsə ötürülmür və iki şəxs arasındakı söhbət müəyyən filtlərdən keçərək və kodlaşdırılaraq ötürülür.